استخدام میدان الغدیر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۳۲۹۸۵۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۳۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه میدان الغدیر به یک مکانیک ماهر متاهل، نیازمندیم