استخدام مهندس مکانیک یا صنایع

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۲۶۴۵۳۳۲۲۵۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۲۶۴xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه مهندس مکانیک یا صنایع با تجربه سرپرستی واحد ماشینکاری در نظر آباد کرج