استخدام مهندس‎ با مدرک‎ کارشناسی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۴۸۷۲۶۸ و ۴۴۴۸۷۲۷۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۴۸xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه مهندس‎ با مدرک‎ کارشناسی ارشدمرتبط‎باسرپرستی‎کارگاه پروژه‎ساختمانی186واحد‎باسابقه‎کار