استخدام منشی مسلط به کامپیوتر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۰۵۸۷۸۲ و ۳۶۰۵۸۹۹۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۰۵xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی مسلط به کامپیوتر آشنا به زبان انگلیسی تمام وقت ( میدان بهارستان )