استخدام منشی در شرکت بازرگانی نیوساد

شرکت بازرگانی نیوساد منشی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۹ آشنا به کامپیوتر