استخدام منشی در دفتر کارخانه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱۴۸۱۷۶۷۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک منشی جهت کار در دفتر کارخانه نیازمندیم فوری