استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۲۷۰۲۹۲۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۲۷۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی خانم شرکت ساختمانی میدان سپاه