استخدام منشی خانم در رستوران

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۲۰۲۷۵۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۲۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی خانم جهت رستوران نیازمندیم