استخدام منشی خانم در دفتر فنی مهندسی

به یک نفر منشی خانم به صورت پاره وقت (جهت شیفت عصر) جهت کار در دفتر فنی مهندسی نیازمندیم ساعت تماس ۱۲ الی ۱۵