استخدام منشی خانم در دفتر خشکشویی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۲۸۰۹۵۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۱xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک منشی خانم جهت کار در دفتر خشکشویی ترجیحاً ساکن الهیه نیازمندیم.