استخدام منشی خانم دارای گواهینامه ICDL پیشرفته

منشی خانم دارای گواهینامه ICDL پیشرفته حداقل 3 سال تجربه حرفه ای