استخدام منشی خانم جهت کار در مطب

نیازمند منشی خانم جهت کار در مطب با حقوق عالی