استخدام منشی خانم جهت کار در داخل دفتر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۶۷۷۱۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۶xxxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی خانم جهت کار در داخل دفتر ساعت کار 8:30 الی 14:30 میانجاده