استخدام منشی خانم، نیروی دفتری جهت امور اداری

اطلاعات تماس آگهی آدرس سایت: www.rata-tech.com اطلاعات تماس آگهی آدرس سایت: ww….rata-tech.com(نمایش کامل) درج رزومه منشی خانم، نیروی دفتری جهت امور اداری و هماهنگی کامپیوتر، مدیریت، حسابداری