استخدام منشی خانم، تمام وقت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۳۴۹۳۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی خانم، تمام وقت جهت کار در شرکت ساختمانی خ جابر انصاری