استخدام منشی جهت پیگیری سفارش

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۲۴۱۳۶۶ و ۷۷۱۳۱۴۴۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۲۴xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی جهت پیگیری سفارش آشنا به کامپیوتر جهت کار در شرکت مبلمان اداری