استخدام مسئول خرید دیپلمه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۶۵۹۵۷۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۶۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه مسئول خرید دیپلمه دارای گواهینامه موتور وپایه دو آشنا به بازار و امور خرید