استخدام مدیر مالی، حسابدار و رئیس حسابداری

یک شرکت بازرگانی معتبر در مشهد از افراد زیر (آقا) با ۳ سال سابقه کاری دعوت به همکاری می نماید: مدیر مالی (۱ نفر) حسابدار (۱ نفر) رئیس حسابداری (۲ نفر) ارسال رزومه به: ایمیل: job.mashhad2015@gmail.com فکس: ۳۷۶۳۷۳۹۳