استخدام مدیر در صنایع غذایی چینود

آگهی استخدام صنایع غذایی چینود مدیر تولید با مدرک مهندسی صنایع غذایی با حداقل ۵ سال سابقه کار مدیر مالی مسلط به پخش مویرگی تعمیر کار جهت  نگهداری دستگاه های صنایع غذایی راننده پایه یک آدرس: خ مسجد سید – روبروی هتل چهل ستون