استخدام مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ سوالات رایج در آزمون های استخدامی مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب افتخار دارد در راستای انجام ساختارمند و بهینه امورات و وقایع حسابداری و حسابرسی خود از کارشناسان بر جسته و مجرب و متخصص منطقه در راستای پیشبرد اهداف متعالی کاری و تولیدی خود دعوت به همکاری […]