استخدام ماما و پرستار در سالمندان غدیر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۶۹۹۹۲۰ و ۰۹۱۳۰۹۵۷۹۲۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه سالمندان غدیر به تعدادی ماما و پرستار در خانه سالمندان نیازمندیم