استخدام شیمی در یک شرکت خصوصی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۰۳۹۹۸۷۳۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۰xxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه فوق لیسانس آقا  یکسال سابقه کار  رشته شیمی تجزیه  محل کار: شهرک صنعتی مبارکه