استخدام شهرداری اراک

اطلاعات تماس آگهی آدرس سایت: www.ostan-mr.ir اطلاعات تماس آگهی آدرس سایت: ww….ostan-mr.ir(نمایش کامل) درج رزومه استانداری مرکزی بر اساس مجوز شماره 166181 مورخ 18/7/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره 33361 مورخ 29/7/94 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی […]