استخدام شش ردیف شغلی در تهران

به نیروهای زیر در تهران نیازمندیم: کارشناس امور مالی : حداقل ۲ سال سابقه کار کارشناس مهندسی: مهندس مکانیک یا برق/ حداقل ۲ سال سابقه کار کارشناس فروش: حداقل ۲ سال سابقه کار کارشناس خرید خارجی: مسلط به زبان انگلیسی/ حداقل ۴ سال سابقه کار تکنسین خدمات: فوق دیپلم/ حداقل۴ سال سابقه کار کارشناس کالیبراسیون: […]