استخدام شرکت کنسرسیوم ژرف پترولیوم

شرکت کنسرسیوم ژرف پترولیوم در استان بوشهر استخدام می کند : منشی ( ۱ نفر / خانم / مسلطبه امور اداری ) مدیر داخلی ( ۱ نفر خانم ۴ سال سابقه با تحصیلات مرتبط / آشنا به امور اداری و دفتری و توانیی اجرایی و یادگیری مرتبط ترجیحا آشنا به شرکت های فنی مهندسی و […]