استخدام شرکت وارد کننده معتبر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۲۶۷۰۲۴ و ۷۶۲۶۷۰۴۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۲۶xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه شرکت وارد کننده معتبر نیاز به منشی وکارشناس فروش مسلط به اموراداری باسرویس رفت وبرگشت ازم نوبنیادوحقوق ومزایا دارد.محل دفترمرکزجاجرود تماس 9 الی 13