استخدام شرکت معتبر لوازم خانگی در شهرک صنعتی ایوانکی

شرکت معتبر لوازم خانگی در شهرک صنعتی ایوانگی تهران استخدام می کند : کارشناس اداری (آقا / ۵ سال سابقه ) کارشناس بهداشت یا h.s.e ( سابقه کار ۵ سال ) کارمند اداری (خانم / آنا به آفیس / ۳ سال سابقه کار ) نقشه کش صنعتی (آقا / مسلط به solid .cad آشنایی به […]