استخدام شرکت معتبر فعال در زمینه خرده فروشی پوشاک

  یک شرکت معتبر فعال در زمینه خرده فروشی پوشاک در تهران استخدام میکند: ردیف شغل شرایط جنسیت ۱ رئیس حسابداری داخلی لیسانس حسابداری- حداقل ۶ سال سابقه خانم و آقا ۲ کارشناس مالی لیسانس حسابداری – حداقل ۳ سال سابقه در سفارشات خارجی خانم ۳ کارشناس مالی لیسانس حسابداری – ۳ سال سابقه در […]