استخدام شرکت معتبر صنعتی در زمینه علوم غذایی

شرکت معتبر صنعتی در زمینه علوم غذایی در شهرک نظر آباد البرز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: رئیس کنترل کیفیت – آقا / خانم – لیسانس علوم و صنایع غذایی – ۵ سال سابقه کار کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی – خانم / آقا – لیسانس مرتبط – ۵ سال سابقه […]