استخدام شرکت مترو منطقه اصفهان

برنامه زمان‌بندي آزمون : ۱٫ ثبت نام داوطلبين : از ساعت ۱۴ سه‌شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ تا پايان روز جمعه ۱۱ دي‌ماه ۱۳۹۴ ***«جديد و مهم : مهلت ثبت‌نام در آزمون تا پايان روز جمعه ۱۱ دي‌ماه ۱۳۹۴ تمديد گرديد»*** ۲٫ ويرايش اطلاعات : از ساعت ۱۲ پنج‌شنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۴ تا سه روز پس از پايان […]