استخدام شرکت داتیس آرین قشم

شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین) وابسته به گروه مالی پاسارگاد و بزرگ‌ترین زیرمجموعه شرکت فناپ، به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در تهران از متخصصان ذیل دعوت می‌نماید: عنوان شغلی سابقه کار مهارت کارشناس ارشد شبکه حداقل ۶ سال CCLE LEVEL کارشناس شبکه حداقل ۴ سال CCNP LEVEL کارشناس امنیت شبکه حداقل ۴ سال […]