استخدام شرکت تولیدی معتبر در قزوین

یک شرکت تولیدی معتبر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین به افراد زیر نیازمند است: ردیف عنوان تحصیلات سابقه تعداد جنسیت سایر شرایط ۱ مدیر تامین لیسانس صنایع یا مدیریت صنعتی ۳ تا ۵ سال ۱ نفر آقا آشنا با فرآیند خرید در صنایع غذایی/ آشنایی با فرآیند زنجیره ای تامین و برنامه ریزی خرید ۲ […]