استخدام شرکت تولیدی در صنعت چینی بهداشتی

  یک شرکت بزرگ تولیدی در صنعت چینی بهداشتی جهت تکمیل کادر اداری خود در کارخانه (خارج از تهران ) نیاز به افرادی با تخصص های زیر دارد : کد شناسایی عنوان  شغل رشته تحصیلی تجربه و سوابق کاری کاملا مرتبط ۶۰۰ مدیر منابع انسانی لیسانس یا فوق لیسانس منابع انسانی و سایر رشته های […]