استخدام شرکت بین المللی فعال در۱۲۰کشور

یک شرکت بین المللی فعال در ۱۲۰ کشور جهان برای تکمیل کادر خود در زنجان برای شغل های زیر نیرو میپذیرد: ۱- حسابدار تحصیلات در رشته حسابداری یا مالی حداقل ۴سال سابقه کاری در زمینه حسابداری دانش کافی در حسابداری صنعتی، برنامه ریزی بودجه تسلط کامل به زبان انگلیسی گفتاری و نوشتاری تسلط کامل به […]