استخدام سه سوزنه دوز ، وسط کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۵۷۰۲۹۸ و ۰۹۱۲۴۸۵۷۵۱۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۵۷xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه سه سوزنه دوز ، وسط کار تنه دوز،یقه دوز نیازمندیم (تماس تا یکهفته ) میدان محلاتی