استخدام سه ردیف شغلی جهت شرکت خصوصی

شرکت خصوصی در کرمانشاه دعوت به همکاری می نماید: ۱ – بازرس مالی با مدرک حسابداری آشنا به نرم افزارهای مالی جدید ۲ – نیروی خدماتی با حداقل مدرک دیپلم ۳- نیروی نگهداری تاسیسات و گرمایش و آشنا با سیستم های برقی تمامی حقوق قانونی پرداخت می گردد داشتن ضامن معتبر الزامی است تلفن تماس: […]