استخدام سرایدار ، نگهبان ، کارگر ساده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۱۴۱۰۸ و ۷۷۶۱۴۱۵۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۱xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه سرایدار ، نگهبان ، کارگر ساده کارگر رستوران و کارخانه بیمارستان(آقا)حقوق 200 / 1به بالا