استخدام رویه کوب ، خیاط و نجار ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۷۶۵۸۶۹۷ و ۰۹۳۹۱۰۹۲۰۰۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه رویه کوب ، خیاط و نجار ماهر و نیمه ماهر (تماس تا یکهفته) محدوده تهران – خیابان خلیج فارس