استخدام دو نفر منشی جهت مطب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۷۴۲۵۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۷xxxx(نمایش کامل) درج رزومه دو نفر منشی جهت مطب 8 صبح تا 16 و 16 تا 23 ( محدوده توانیر )