استخدام در یک مجموعه خرید و فروش

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۱۹۸۷۷۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک مجموعه خرید و فروش مرغ زنده گوشتی نیازمند نیروهای ذیل می باشد حسابدار وارد به امور مالی و حسابداری نیروی اداری جهت پیگیری امور مالی