استخدام در یک شرکت واردکننده کاغذ دیواری و پارکت

یک شرکت واردکننده کاغذ دیواری و پارکت از نیروهای ذیل با تجربه مرتبط دعوت به همکاری می نماید: ۱-کارمند فروش دارای وسیله نقلیه ۲- کارمند بازاریابی خانم جهت کار داخل دفتر ۳- پیک تحصیلدار و انباردار حداقل دیپلم (جردن- ولیعصر)