استخدام در پخش مواد غذایی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۳۶۲۶۳۲۸۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۳xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه پخش مواد غذایی نیازمند منشی با روابط عمومی بالا راننده با وانت و بدون وانت