استخدام در لابراتور عکاسی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۵۲۴۷۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه استخدام  جهت کار در لابراتور عکاسی  1_ یک عکاس و فتوشاپگر ماهر خانم 2_ کارمند و یا فروشنده خانم 3_ آقا یا خانم ماهر به امور چاپ 4_ گارگر ساده (آبدارچی یا نظافتچی)