استخدام در شرکت پرشین کایزر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۲۲۶۴۷۱۳ -۳۲۲۶۴۷۱۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۲۲۶xxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه شرکت پرشین کایزر استخدام می نماید:1-فروشنده 2-حسابدار  تماس تبلیغاتی ممنوع