استخدام در شرکت فرآورده های لبنی رامک

شرکت فرآورده های لبنی رامک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد مشمول ذیل استخدام به عمل می آورد * فروشنده * توزیع کننده * سرپرست فر وش * پیمانکار * مهندس صنایع و برنامه ریزی * ۲ سال سابقه کار برای کلیه ی موارد فوق الزامی است نشانی : شهرک صنعتی جاده سنندج ، […]