استخدام در شرکت اهورا دارو

شرکت اهورا دارو در جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افرادی با مهارت زیر نیازمند است: عنوان شغلی مهارت های لازم جنسیت تعداد نماینده علمی روابط عمومی بالا حداقل لیسانس آقا / خانم –