استخدام در دفتر نیازمندیها

استخدام همکار خانم ۵نفر بازاریاب خانم ۵ نفر مدیربازاریابی خانم ۳ نفر در آمد به صورت شراکت مدیربازاریابی آقا ۲ نفر درآمد به صورت شراکت درضمن بازار یابهای دفتر نیازمندیها که سابقه کار دارند جهت شراکت مراجعه بفرمایید درآمد عالی +پاره وقت +۶ماه بعد بیمه تامین اجتماعی مراجعه فقط حضوری ورودی مدرس قدیم اولین ساختمان […]