استخدام در خدمات کامپیوتری

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۷۳۱۸۸۴۴۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۷xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک همکار ساکن شهر صدرا مسلط به رایانه جهت کار در خدمات کامپیوتری به صورت دو شیفت نیازمندیم