استخدام در آبکاری لوکس

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۴۷۸۵۴۱۹۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۴xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک نفر خانم جهت امور دفتری و یک کارگر خانم نیازمندیم کوی توحید، کوچه ابریشم آبکاری لوکس