استخدام دانشگاه یزد در سال ۹۴ (جذب عضو غیر هیئت علمی)


آگهی جذب عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه یزد سال ۹۴ دانشگاه یزد در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای صادره از طرف هیئت امنای دانشگاه در چارچوب آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین واجدین شرایط […]

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

 

 

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

سایت تفریحی ویکنا

 

 

 

<

سایت تفریحی فان سی

سایت تفریحی ویکنا

استخدام دانشگاه یزد در سال ۹۴ (جذب عضو غیر هیئت علمی) by
 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

X بستن تبلیغات